Cluster iAS-a na Hyper-V za kapacitet i raspoloživost

Track

Middleware

Datum i vrijeme

četvrtak, 16. listopad 2014., 15:10

Dvorana

Dv 2 Dvorac

Trajanje

30'

Za pouzdano opsluživanje vrlo velikog broja korisnika web aplikacija može se koristiti cluster aplikacijskih servera. 

Opisano je rješenje sa 12 aplikacijskih servera instaliranih na virtualnim strojevima i dvije Hyper-V platforme povezanih u Network Load Balancing (NLB). Sustav može opsluživati više od dvije tisuće istovremenih korisnika. Visoka raspoloživost ostvarena je uporabom dva fizička poslužitelja i dvije Hyper-V platforme. Prilikom kvara (možda i tranzijentnog) jednog fizičkog poslužitelja ili Hyper-V platforme cjelokupno opterećenje (privremeno) preuzima druga Hyper-V platforma na drugom poslužitelju. Za Disaster Recovery koristi se treća Hyper-V platforma na udaljenoj lokaciji za Hyper-V replike virtualnih strojeva. Rješenje je osobito povoljno sa stanovišta licenciranja ako se koristi licenciranje po CPU umjesto licenciranja po korisniku.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Napredni (3g. i više)
Poželjna funkcija slušatelja: Sistem Analitičari , Menadžer - operativni , Menadžer - strateški
Grupa aktivnosti: Middleware

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj