Nikola Guzina Oracle Srbija

Nikola Guzina je završio Elektrotehnički fakultet Unverziteta u Beogradu 1998.

Zaposlen je u Oracle od 2013. godine. Prije toga radio je 6 godina u IBM Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija na različitim prodajnim pozicijama.

Nikola je u Oracle zadužen za koordinaciju prodajnih aktivnosti vezanih za projektirane sustave, na poziciji Specijalist prodaje za regiju koja uključuje Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Bugarsku.  

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj