Nataša Lacković Državna škola za javnu upravu

Nataša Lacković (39) dipl.oec. Područje djelovanja primarno sačinjavaju poslovni procesi te iz tog područja sudjeluje na nizu velikih projekata. 

Trenutno radi kao direktorica za financijsku i pravnu administraciju Državne škole za javnu upravu te usko surađuje sa NEOS-om u vidu implementacije novog informacijskog sustava.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj