Matej Drageljević Login

Matej Drageljević nakon završetka školovanja, počeo je raditi u firmi Login d.o.o. gdje se prvi put susreo s Oracle proizvodima. 

Do danas je imao priliku raditi s bazama podataka (verzije 6, 7, 8, 9, 10 i 11), razvojnim alatima Forms i Reports. Posao koji radi je administrator Oracle application servera 10g (za koji ima OCP) i Fusion Middleware 11g. 

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj