Mario Fistanić HEP

Mario Fistanić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlen u HEP d.d u Sektoru za informatiku i telekomunikacije, gdje radi kao projektant aplikacija sa Oracle-ovim razvojnim alatima.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj