Jelena Stević Elektrodistribucija Beograd

Jelena Stević dipl. ing. el. je zaposlena u poduzeću Elektrodistribucija Beograd, Direkcija za informatiku i telekomunikacije, kao Šef službe za podršku tehničkom informacionom sistemu.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj