Diana Mošnja Istra Informatički Inženjering

Diana Mošnja je rođena 1971. u Puli. Nakon završene gimnazije, zapošljava se u Rijeci u poduzeću Arbor Informatika. 

Od prvog radnog mjesta do danas u Istra Informatičkom Inženjeringu radi na poslovnim sustavima koncipiranim na ORACLE bazi podataka u kombinaciji sa raznim alatima.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj