Segmentacija

Segmentacija

Track

Middleware

Datum i vrijeme

petak, 17. listopad 2014., 14:35

Dvorana

Dv 5 Apartmani

Trajanje

30'

Segmentacija je postupak izvlačenja ciljanog seta podataka iz ogromnog seta korištenjem različitih metoda manipulacije podataka. 

Na predavanju će biti objašnjeni principi rada alata, kome je namijenjen te način korištenja.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , Krajnji korisnik , Menadžer - operativni , Menadžer - strateški
Grupa aktivnosti: Middleware

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj