Kako radi Oracle Product Support? (pogled iznutra)

Track

Oracle licenciranje, edukacija i podrška

Datum i vrijeme

petak, 17. listopad 2014., 09:40

Dvorana

Dv 2 Dvorac

Trajanje

30'

Nakon uvodnih predavanja o generalnim principima rada Oracle Support-a za SW i HW vidjet ćemo kako izgledaju i stvarni slučajevi korištenja ove usluge u području Middleware-a. 

Pokazat ćemo najbolje prakse u korištenju te usluge, te kako korištenja Oracle Support-a postaviti kao pozitivan standard u komunikaciji u globalnom okruženju. Proces otvaranja SR-a, detalji oko popunjavanja SR template-a, dijagnostički alati i postupci, kreiranje test case-a, komunikacija prema razvoju, praćenje SR-a, eskalacijska procedura i očekivanja, daljinski pristup korisniku, rad 24x7, komunikacijska pravila, proces testiranja i verifikacije ponuđenog rješenja na stvarnim primjerima samo su neke od tema koje će biti posebno pojašnjene ovim predavanjem.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , Krajnji korisnik , DBA , Sistem Analitičari , Dizajner , Menadžer - operativni
Grupa aktivnosti: Oracle poslovna praksa

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj