EQUEL - Migracije baza podataka: brzina + kvaliteta koda + kontrola procesa

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

srijeda, 15. listopad 2014., 16:40

Dvorana

Dv 4 Mali klub

Trajanje

30'

Migracije baza podataka koje uključuju cjelokupnu transformaciju s ciljem da se omogući izvršavanje aplikacijskih sustava na odredišnoj bazi podataka, zahtijevaju migraciju cjelokupnog sustava, tablica, indeksa, procedura, funkcija, trigera, korisnički definiranih tipova i ostalih elemenata baza podataka.

Aplikacijska rješenja koja služe za podršku migracijama baza podataka trebala bi omogućiti brži, kvalitetniji i uniforman način konverzije objekata i programskog koda, te osigurati upravljivost samog procesa konverzije. 

Razvojem aplikacijskog rješenja SQLTRAN omogućili smo do sada nedostignutu razinu kvatitete migracija baza podataka u svim segmentima procesa. Spremni smo pokazati kako radi. 

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , Krajnji korisnik , Sistem Analitičari , Menadžer - operativni , Menadžer - strateški
Grupa aktivnosti: Development and Tools

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj