Dinamičko kreiranje ADF komponenti

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

petak, 17. listopad 2014., 09:40

Dvorana

Dv 4 Mali klub

Trajanje

30'

U ovom predavanju će biti govora o dinamičkom programiranju ADF komponenti. Pobliže će se prikazati koje su prednosti takvog programiranja na način da će biti uspoređene sa deklarativnim načinom.

Također će biti istaknuti i problemi na koje se naišlo tijekom rada te iskustva i primjeri koji su smatrani bitnim. Posebno zanimljiv će biti dio o kreiranju liste vrijednosti koja je metamodelirana u bazi i iskorišten je postojeći Oracle model. U završnom dijelu će se prikazati način na koji su dinamičke komponente iskorištene preko IN2 ADF Framework-a.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri
Grupa aktivnosti: Development and Tools

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Connect 360

Povežite se putem novog servisa za umrežavanje i upoznajte nove poslovne kontakte!

Partner

Veliki pokrovitelji

Pokrovitelj

Mali pokrovitelji

Medijski partner

Medijski pokrovitelj